Algemene verkoopsvoorwaarden

Verkoopsvoorwaarden

Toepassingsgebied

De hierna vermelde verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten inzake producten door een bezoeker van deze website, hierna “klant” genoemd, afgesloten met Meat The World (De Brandt BVBA, met maatschappelijke zetel te 9080 Lochristi, Eikstraat 6, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Gent onder het ondernemingsnummer BTW BE 0455.487.056, hierna “Meat The World”).

Deze algemene voorwaarden hebben steeds voorrang op alle andersluidende voorwaarden van de klant. Bijkomende voorwaarden van de klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door ons aanvaard zijn.

Het plaatsen van een bestelling via deze website houdt in dat de klant de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden aanvaardt.

Aanbiedingen en bestellingen

Alle aanbiedingen en offertes van Meat The World zijn steeds vrijblijvend.

Een bestelling moet uitdrukkelijk en schriftelijk zijn aanvaard door Meat The World.

Elke bestelling van goederen wordt aanzien als een reservatie waarbij de bestelde goederen voor u worden klaargelegd in het gekozen ophaalpunt. Deze reservatie kan geenszins aanzien worden als een verkoop op afstand in de zin van artikel I.8 van het Wetboek Economisch Recht.

Prijzen

De prijzen zoals vermeld op de website zijn indicatief, en kunnen variëren naar gelang het exacte gewicht.

De definitieve prijs wordt berekend op het moment van afhaling op basis van de prijzen die op dat moment gelden in het afhaalpunt.

Betaling

De klant betaalt te allen tijde contant bij afhaling voor de bestelde vleeswaren.

Bancontact is beschikbaar in onze beide filialen.

Het te betalen bedrag omvat de verkoopprijs van de geleverde producten.

De betaling is onderworpen aan de algemene voorwaarden vermeld op het kasticket of de factuur.

Levering

De klant kiest pas een afhaalpunt nadat hij de bestelling geplaatst heeft.

Meat The World stelt alles in het werk om de bestelling samen te stellen zoals omschreven op de website. Indien een artikel niet op voorraad is, stellen wij een alternatief voor, dat de dan nog steeds kan weigeren. Meat The World kan niet aansprakelijk gesteld worden indien een product niet beschikbaar is. Meat The World behoudt zich het recht voor om geheel naar eigen inzichten toekomstige bestellingen geheel of gedeeltelijk te aanvaarden of niet te aanvaarden, leveringen uit te stellen of hoeveelheden te verminderen naar eigen redelijke inzichten, ingeval van product schaarste of andere leveringsproblemen, bestellingen te annuleren, zelfs met betrekking tot aanvaarde bestellingen.

De door de klant bestelde producten blijven beschikbaar tot sluitingsuur. Meat The World kan niet aansprakelijk gesteld worden indien de bestelde producten op een later tijdstip niet meer beschikbaar zijn.

De klant dient bij afhaling onmiddellijk te verifiëren of de producten en hoeveelheden overeenstemmen met zijn bestelling.

Door de betaling van de producten het verlaten van de winkel met de bestelde producten, aanvaardt de klant uitdrukkelijk de correctheid van de bestelling en verklaart de klant zich akkoord met de gegevens vermeld op het kasticket.

Meat The World behoudt zich het recht voor om de levering van de bestelde producten te weigeren tot volledige betaling van de koopprijs. De eigendom van de geleverde producten gaat over op de klant na de volledige betaling van de prijs. Het risico gaat over op de klant vanaf de levering.

Aansprakelijkheid

In geval van vastgesteld gebrek aan onze levering is de aansprakelijkheid van Meat The World beperkt tot het terugnemen en vervangen van de geleverde goederen. Meat The World kan tot geen enkele bijkomende schadevergoeding of vergoeding van kosten gehouden worden.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Het Belgisch recht is van toepassing op elke betwisting die valt onder de toepassing van deze algemene voorwaarden.

Ingeval van betwisting zijn uitsluitend de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement waarde maatschappelijke zetel van Meat The World gevestigd is, bevoegd.

Slotbepalingen

De nietigheid van enige bepaling van deze voorwaarden of van overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden toepasselijk zijn, laat de geldigheid van de overige bepalingen onaangetast.

Veranderingen en nevenafspraken met betrekking tot de leverings- en betalingsvoorwaarden, evenals met betrekking tot bijzondere voorwaarden, dienen, met het oog op hun effect, schriftelijk vastgelegd te worden.

KIES VOOR KWALITEIT Kies voor Meat the World

  • Twee afhaalpunten

  • Snelheid en Service

  • Kwaliteitsproducten

  • Divers Aanbod

Meat the world Lochristi

Vrijdag: 15:00 - 18:00

Meat the world Anderlecht

Vrijdag: 7:00 - 14:00
Zaterdag: 7:00 - 14:00
Zondag: 7:00 - 14:00

Vandaag besteld, morgen op te halen